Filmstudions visningstider - enkät att besvara

Nu har vi stängt enkäten. Vi fick in över 200 svar via epost och på plats i biografen. Stort tack för det.

Här kommer en enkät om våra visningstider som vi hoppas du vill besvara.

Om det inte fungerar med inläsningen av enkäten nedan, vänligen klicka vidare på denna länk:

Vi är tacksamma för ett svar per person, så svara antingen på denna enkät eller på svarstalongen vi lämnar ut på filmstudion.


Tack för dina svar!  
Med vänliga hälsningar, Karlskrona Filmstudio